جدول هزینه های تیپاکس جهت ارسال بار به سراسرکشور بر اساس وزن به کیلو گرم محاسبه میگردد

 

جدول  تعرفه محصولات اکسپرس بین شهری  با ارزش افزوده

جدول تعرفه محمولات عبوری