اسطو خودوس (معتدل)برگ چنار (سرد)بومادران (گرم)بید (سرد)پونه (گرم)تقویت مو (معتدل)چهار عرق گرم (گرم)خالواش (معتدل)زنیان (گرم)سنبل الطیب (معتدل)شنبلیله (گرم)ضدقند (گرم)عرق محرک (گرم)کیالک (سرد)گاو زبان (گرم)گلبهارگل ختمیمخلصه (گرم)نعناع دوآتشه (گرم)نعناع دوآتشه (گرم)-اترج ( گرم)-باد رنجبویه (گرم)-
برگ زیتون (معتدل)بهار نارنج دو آتشه (گرم)بید مشک (سرد)تقویت معده گیاهی (گرم)عرق چهار گل (گرم)خارشتر (سرد)رزماری (گرم)(اکلیل کوهی)سرکه سیب (سرد)شاتره (سرد)شیرین بیان (گرم)طارونه (گرم)کلپوره (گرم)گشنیز (گرم)گلاب دو آتشه (گرم)موردورون (گرم)نسترن (گرم)آبغوره ( آبغوره بی نمک ) (سرد)آویشن ( گرم)بابونه (گرم)عرق برگ گردو (گرم)بهار نارنج (گرم)بید، کاسنی (سرد)تقویت اعصاب (گرم)عرق چهار زیره (گرم)چهل گیاه (گرم)رازیانه (گرم)زیره (گرم)سنگ شکن گیاهی (سرد)شوید (معتدل)ضد نفخ (معتدل)کاسنی (سرد)گزنهگلاب (گرم)مرزهنعناع (گرم)همیشه بهاریونجه (سرد)